Aplicacions fitosanitaries


A Agroconca estem en possessió del carnet d’aplicador de productes fitosanitaris, i entre nosaltres i els nostres tecnics proveïdors de productes fitosanitaris li oferim la solució a qualsevol plaga o malaltia que ataquin o pateixin les teves plantes.

Omple el formulari i nosaltres ens posarem en contacte!