Xerojardineria


Del grec Xero-, "sec"

En la societat actual i les necessitats creixents d’aigua, impulsades per la demanda associada al desenvolupament econòmic, fa que es trenqui l’equilibri entre l’oferta i la demanda pel que fa als recursos hídrics. Tot i la creixent sensibilització ciutadana sobre aquest tema, encara és constatable la baixa eficiència amb què s’empra l’aigua als nostres municipis.

Conscients d’aquesta problemàtica, a Agroconca us proposem replantejar el tipus d’enjardinament, instal·lacions de reg i zones de gespa, per tal de reduir el consum d’aigua i fer-ne un ús més racional sense disminuir els usos que volem donar a les zones verdes, ni l’estètica dels enjardinaments.

L’ús d’espècies crassulàcies, gramínies i aromàtiques, així com arbust i arbres autòctons, són opcions senzilles i econòmiques amb un elevat valor estètic.

Omple el formulari i nosaltres ens posarem en contacte

Omple el formulari i nosaltres ens posarem en contacte!